X
تبلیغات
سایت همسر یابی شیدایی

سایت همسر یابی شیدایی

بررسی سایت ازدواج اینترنتی و همسریابی شیدایی و نحوه ثبت نام و در بین سایت های همسریابی مشابه

بررسی سایت ازدواج اینترنتی و همسریابی
  شیدایی و نحوه ثبت نام و در بین سایت های همسریابی مشابه 


تیتر آنلاین: سوال مهم اینکه آیا ازدواج اینترنتی ازدواج موفقی میشود ؟
پاسخ : به هر حال جرقه آشنایی از هر پل ارتباطی ممکن است ، می خواهد در محل کار باشد یا دانشگاه ، یا آموزشگاه ، یا سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir در تاکسی و یا در اینترنت اما مسلما اینکه فردی را مدتی در نظر داشته باشی و بعد پیشنهاد ازدواج داده شود عقلانی تر و امن تر از آن است که ندیده و نشناخته به صرف یک ارتباط اینترنتی پیشنهاد ازدواج مطرح شود در عین حال حتی اگر ارتباط اولیه از طریق اینترنت باشد اما اشنایی و شناخت اینترنتی مسلما شناخت صحیحی نیست و مسلما اینترنت بستر مناسبی برای شناخت ازد سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir واج نیست اگر دو طرف واقعا قصد ازدواج دارند از زمانی که پیشنهاد ازدواج مطرح شد الزام آور است که یک جلسه حضورا با هم ملاقات داشته باشند و عامل مهمی که مخصوصا خانم ها در نظر ندارند اطلاع خانواده هاست نیاز نیست همه افراد خانواده مطلع شوند اما پدر یا مادر این حق را دارند مسلما دیدار حضوری خیلی متفاوت است تا ارتباط اینترنتی یا تلفنی .

 

متاسفانه یکی از دلایلی که در اکثر سو استفاده های اینترنتی دختران در دام افراد سودجو قرار میگیرند ، عدم اطلاع پدر دختر از آشنایی اینترنتی آن سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir می باشد ، در بهترین شرایط دختران خواهر یا مادر خود را در جریان روابط خود قرار میدهند این در حالیست که نظر پدر دختر در جامعه کنونی ما تاثیر مستقیم و نقش آفرینی در امر ازدواج دختران دارد اگر خوشبین باشیم و از سو استفاده های اینترنتی پرهیز کنیم ، خیلی از دختر خانم ها با اقا پسری در اینترنت آشنا شده و خواهر و مادر خود را در جریان گذاشته سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir و به نظر مثبت مادر خود اکتفا کرده و بدون اطلاع پدر خود مدت 6 ماه تا یک سال را با پسری ارتباط به منظور شناخت بیشتر برقرار کرده ، آنها همه چیز را تمام شده فرض کرده اما با رسمی شدن موضوع و اطلاع پدر با مخالفت صد درصد پدر دختر مواجه شده در نتیجه آن باید یک رابطه بلند مدت که در آن احساسات تا حد زیادی پیشروی کرده را به یکباره کنار گذاشت یا در مورد آقایان ، زمانی که خانواده خود را مطلع می کنند با مخالفت آن روبرو شده و نهایتا تسلیم تصمیم خانواده می شوند .

برخی از دلسوزی های خواهرانه یا مادرانه است که باعث بروز سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir اتفاقات غیر قابل جبران برای دختران در طول روابط با جنس مخالف می شود . در این موارد فقط دختران آسیب پذیر نیستند ، چه بسا پسری با توجه به اطلاع مادر دختر و نظر مثبت مادر و خواهر دختر برای آینده خود برنامه ریزی کرده و با چه ذوق و شوقی به سمت ازدواج با آن دختر پیشروی کرده اما زمانی که پدر آن دختر خانم از جریان مطلع می شوند با صراحت پاسخ منفی خ سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir ود را اعلام می کند . در ازدواج با یک دختر فراموش نکنید علیرغم داشتن قدرت استقلال یک دختر تصمیم نهایی در اکثر خانواده های ایرانی با خانواده دختر است . که البته ما برخی از مخالفتهای خانواده ها را تعیین نمیکنیم چرا که همین مخالفتها باعث ایجاد روابط پنهانی دختران و پسران می شود .

چرا نمی شود سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir به شناخت اینترنتی تکیه کرد ؟

پاسخ : چه چیزی میتواند باعث تداوم یک ارتباط اینترنتی باشد ؟ تعامل و تفاهم ؟ احساس و وابستگی ؟ اصالت خانوادگی ؟ فرهنگ و سطح اقتصادی یکسان خانواده ها ؟ ظاهر و اندام ؟ شغل و موقعیت اجتماعی ؟ اخلاق و ایمان ؟ رفتارو مسئولیت پذیری ؟ سالم بودن و نجیب بودن ؟ تحصیلات ؟

هیچ کدام را نمی شود از طریق اینترنت به درستی بررسی کرد اکثر انسانها به صورت غیر حضوری بهتر میتوانند صحبت کنند و حرفهای زیبایی بزنند آنها میتوانند تص سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir ویر فردی با شخصیت مسئولیت پذیر با فرهنگ و سایر محسنات را صرفا با نحوه نگارش خود در ذهن فرد مقابل طراحی کنند این تصاویر زیبا برای فرد مقابل وابستگی ایجاد میکند از کجا باید به صحت حرفهای طرف پی برد ؟ وقتی که شما وابسته شدید کار از کار گذشته و فرد مقابل با بهانه جویی میتواند ارتباط را در مسیر دلخواه خود ادامه دهد

نکته مهم اینکه ارتباط اینترنتی باعث آن میشود که معمولا برداشتهای طرفین از صحبتها درست نباشد چراکه در این ارتباط حالت چهره و لحن گفتگو منتقل نمیشود و ط سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir رفین آنطور که خود احساس میکنند مطالب را برداشت میکنند از این جهت سوء تفاهمات در این ارتباط زیاد است ، اما در یک ارتباط رو در رو حالت چهره و بدن و لحن گفتگو میتواند براحتی منظور صحبت های طرفین را منتقل کند .

نتیجه بررسی 6 ماهه سایتهای همسریابی موجود
در تاریخ 1 مرداد 1389 برآن شدیم تا سایتهای همسریابی را مورد بررسی قرار دهیم از اینرو پس از عضویت در این سایتها و ارتباط با سایر اعضای این سایتها از آنها خواستیم تا بدون در نظر گرفت سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir ن تحقیقات ما روش همسر یابی خود را ادامه دهند که نتایج زیر حاصل شد

در یکی از بزرگترین و کامل ترین این سایتها که امکانات شایسته ای هم در آن وجود داشت از 1000 کاربر آقا( مجرد- متاهل – مطلقه – همسر مرحوم ) و از 1000 کاربر خانم ( مجرد – مطلقه – همسر مرحوم ) از شهرهای تهران – کرج – اصفهان – شیراز – یزد – همدان – قم – تبریز و کرمان که در سنین 23 تا 35 سال بودند تحقیقات بعمل آمد

بررسی پروفایل آقایان :سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir >

68 درصد از آنها جز تعریف از خود چیز دیگری درج نکرده بودند

54 درصد آنها دو پروفایل متفاوت داشتند

21 درصد آنها بیش از دو پروفایل متفاوت داشتند

ایجاد پروفایلهای مختلف را به منظور امتحان کردن صحت حرفهای فرد مقابل عنوان کرده بودند که البته سیستم نظارتی یکی از این سایتها کاربرانی را که سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir بیش از یک پروفایل داشتند را حذف می نمود .

71 درصد آقایانی که در این سایت ها عضو بودند هدف اصلیشان دوستی و ازدواج موقت بود

بیشترین پیشنهاد مطرح شده از اقایان مربوط به خانم هایی بود که مطلقه و یا همسر مرحوم بودند

68 درصد آقایان گزینه ازدواج موقت و دائم را انتخاب کرده بودند

28 درصد از اقایان عضو سایتهای همسریابی متاهل بودند

79 درصد از اقایان در پروفایلشان اعلام کرده بودند پس از دور سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir ه چند ماهه شناخت خانواده ها را در جریان می گذارند

بررسی پروفایل خانم ها :

42 درصد خانمها فقط از خودشون تعریف کرده بودند

21 درصد از الگوی پیشفرض سایت در مورد توضیحات پروفایل استفاده کرده بودند

34 درصد خانم ها به قصد سرگرمی عضو این سایتها بودند

4 درصد از خانم ها دوستانشان آنهارو ثبت نام کرده بودند از سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir این جهت محتویات خوب وبد پروفایلشان نظر دوستشان بوده

29 درصد خانم ها دو پروفایل داشتند

12 درصد خانم ها بیش از دو پروفایل مختلف داشتند

43 درصد خانم های سن20 تا 25 سال ظاهر – موقعیت اجتماعی – تحصیلات – قد بلند – درامد خوب را بین معیارهای اول تا سوم خود قرار داده بودند

39 درصد خانم های سن 20 تا 24 سال در پاسخ به این سوال که آیا ف سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir کر میکنید به سن ازدواج و رشد کافی برای ازدواج رسیدید پاسخ دادند نمیدانم

9 درصد از خانم های عضو این سایت گزینه ازدواج موقت و دائم را انتخاب کرده بودند

حدودا 66 درصد از خانم ها قصدشان از عضویت در سایت ازدواج بوده نه دوستی

76 درصد از خانمها در پروفایلشان اعلام کرده بودند پس از دوره چند روزه کمتر از یکماه شناخت خانواده ها را در جریان میگذارند

جالب اینکه حدود 70 درصد خانم ها با نیت ازدواج عضو سایت های سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir همسریابی میشوند و تقریبا بهمین مقدار آقایان به منظور دوستی و ازدواج موقت عضو سایتهای همسریابی میشوند .

از نکات منفی سایتهای همسریابی میتوان به این مسئله اشاره کرد که هر فرد همزمان با افراد زیادی ارتباط برقرار کرده و به محض آنکه فرد مقابل تنها یکی از ملاکها را نداشت براحتی حذف و فرد دیگری جایگزین میشود و افراد وقتی برای شناخت یکدیگر نمیگذارند ، این در حالیست که اکثر خانم های عضو این سایتها مثلا اگر فردی یکی از معیارهایشان را نداشت و تصمیم سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir ش برای ازدواج جدی بود رها کرده و با فرد دیگری ارتباط برقرا میکردند که پروفایل پر باری از خود تایپ کرده بود اما خب هدفش ازدواج شاید نبود و برای جذب خانم ها پروفایل خوبی از خود ساخته بود و این چرخه ادامه داشت . یا اقایان به همین ترتیب همزمان با تعداد زیادی خانم در ارتباط بودند .

البته خانم هایی که درسن بالای 26 سال قرار داشتند معمولا تا مشخص نشدن رابطه جاری با فرد جدیدی ارتباط برقرار نمیکردند

آنچه در تحقیقات مشخص شد اینکه کمتر از 15درصد از افرادی سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir که عضو سایتهای همسریابی میشوند شانس آنرا دارند تا با فردی اشنا شوند که بتوانند در مورد ازدواج به مرحله شناخت برسند و موضوع خانوادگی بشه

البته سیستم نظارتی یکی از این سایتها بسیار قوی و کار آمد بود و نمیتوان به مدیران این سایتها گله کرد چون نیت آنها ایجاد بستر مناسب بوده و این مهم در امکانات جامع یکی از این سایتها به وضوح ملموس و محسوس بود و اشکال از فرهنگ کاربرانی است که به صورت نا صحیح از این تکنولوژی استفاده میکنند که در اینترنتی فرق ب سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir ین خوب و بد را براحتی نمی شود تشخیص داد

نظر کلی در مورد ازدواج های اینترنتی :
باز هم تاکید میکنم اصلا بد نیست که شما با فردی در اینترنت اشنا شوید اما مهم آن است که اگر قصد ازدواج ، همکاری یا هر ارتباط مهم دیگری خارج از دنیای مجازی را دارید اولا در مورد ازدواج خانواده ها را در جریان بگذارید دوما در مورد همکاری مدارکی قابل استعلام و تحقیق از فرد مقابل دریافت کنید و مهم ترین آیتم اینکه شناخت صحیح و مطمئن برای ازدواج از طریق تلفن و از طریق اینترنت حاصل سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir نمیشود شاید شما بگوید طرف مقابل شما با دیگران فرق دارد اما همیشه این سوال را از خود بپرسید آیا فردی هم که گرفتار افراد سودجو شده بود مثل شما فکر نمیکرده ؟

سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir

اگر بستر مناسب و آینده امنی برای ازدواج فراهم شود کدام جوانیست که از تکامل و ازدواج فرار کند ؟

اگر بستر ازدواج فراهم شد و جوانی با داشتن موقعیت آن و امن سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir یت آن به دنبال سو استفاده از پیشنهاد ازدواج رفت آنوقت باید سرکوب شود پس به جای بستن و حذف صورت مسئله بهتر است راه حل آنرا دنبال کرد . در نهایت توصیه میشود هر ارتباطی به منظور ازدواج با اطلاع خانواده ها همرا ه باشد تا امنیتی بر رابطه و انتخاب بهتر باشد .

خانواده ها توجه کنند ارتباط با جنس مخالف یک نیاز است و امر ازدواج یک مسئله مهم برای هر جوان به انتخابهای فرزندان خود احترام بگذارید تا به نظرات شما ا سايت همسريابي سایت صیغه سیغه موقت موقت سایت ازدواج
http://yekkamand.ir صیغه یابی
http://p30far30.ir همسریابی موقت
http://www.v55.ir حترام گذاشته شود . با فرزندان خود دوست باشید و آنها را در انتخابی مناسب راهنمایی کنید ، و در این راهنمایی سلیقه فرزند خود را ملاک قرار دهید به فرزند خود اجازه دهید نظرات خودش را آزادانه مطرح کند و با دلایل منطقی تائید یا مخالفت کنید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۱۶/۳/۱۳۹۵ساعت ۱۴:۰۸ توسط شیدایی شیداییان دسته : نظر(0)

همسریابی مدرن شیدایی با روش های باور نکردنی با تور و طور انتخابی کاربران و سایت و آشنایی دوربینی (عکس)

همسریابی مدرن شیدایی با روش های باور نکردنی با تور و طور انتخابی کاربران و سایت و آشنایی دوربینی (عکس)

همسریابی مدرن با روش های باور نکردنی (عکس)
در میان جوانان افرادی هستند که نمی توانند به ارحتی همسر خود را یافته و به زندگی دلخواه خود برسند و دچار مشکلات مختلفی می شوند. در این میان افرادی دست به کارهای عجیب زده و از راه های مختلف وارد می شوند تا شاید همسری خوب پیدا کنند."رابرت دارلینگ"  فردی 58 ساله است که برای یافتن همسر آینده اش راهی عجیب را پیدا کرده است. این مرد آمریکایی که در شهر نیوجرسی زندگی می کند برای یافتن همسر آینده اش ، یک کاغذ از شرایطش نوشته و در خیابان ها میگردد.
 
همسریابی مدرن با روش های باور نکردنی (عکس)

رابرت برای مدت 12 سال است در خیابان ها می گردد و بر روی کاغذی آرزوها و خواسته هایش از همسر آینده را نوشته است. او قصد دارد با خانمی ازدواج کند که بسیار پولدار بوده و چهره زیبایی نیز داشته باشد.او از سال 2001 کار همسریابی خود را آغاز کرده است . او در ابتدا فاصله میان شهرهای آمریکا را پیاده طی می کرده و برای همسریابی خود فریاد می زده است اما حالا با استفاده از برگه های مختلف انیکار را انجام می دهد.
 
همسریابی مدرن با روش های باور نکردنی (عکس)

این مرد البته اصلا وضعیت مالی درستی نیز ندارد زیرا 9 ماه است به خاطر همسریابی عجیبش از کار اخراج شده و به سختی خرج خودش را از راه های مختلف مانند دستفروشی در می آورد. از این رو است که به دنبال یک همسر پولدار می گردد.او بر روی کاغذش می نویسد: "من به دنبال خانمی خوب و پولدار هستم تا همسرم شود. تابه حال ازدواج نکرده ام و بچه ای ندارم لطفا اگر مرا دوست داریم با من تماس بگیرید.ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۱۶/۳/۱۳۹۵ساعت ۱۴:۰۵ توسط شیدایی شیداییان دسته : نظر(0)

نمایش جنجالی در اتوبوس برای همسریابی زنان شیدایی چه باید کرد ! عکس

نمایش جنجالی در اتوبوس برای همسریابی زنان شیدایی چه باید کرد ! عکس

نمایش جنجالی این زنان در اتوبوس برای همسریابی! عکس

اتوبوسی که زنان مجرد را برای پیدا کردن همسر مناسب به نقاط مختلف می برد که این موضوع مشکلات زیادی بوجود آورده است.

 

اسپانیا شاهد مهاجرت جوانان و خالی‌شدن روستاها از سکنه می باشد. بیشتر مردان باقی‌مانده هم تنها و بدون همسر هستند. اتوبوسی که از مادر همسریابی دائم سایت ازدواج صیغه یابی صیغه یابی صیغه یابی بهترین سایت همسریابی سایت صیغه یابی سایت صیغه موقت
http://www.v55.ir ید زنان را برای آشنایی با مردان به روستاها می‌برد اعتراض‌های زیادی را برانگیخته است.

 

 

اسپانیا در دهه‌های گذشته با پدیده مهاجرت جوانان و خالی شدن روستاها از سکنه روبرو بوده است. پانزده درصد از ۸ هزار و ۱۱۷ روستای اسپانیا د همسریابی دائم سایت ازدواج صیغه یابی صیغه یابی صیغه یابی بهترین سایت همسریابی سایت صیغه یابی سایت صیغه موقت
http://www.v55.ir ر حال حاضر کمتر از صد نفر جمعیت دارند. ۳هزار روستا کاملا خالی از سکنه شده‌اند و هیچ کس در آن‌ها زندگی نمی‌کند و این منطقه به گذشته پرجمعیت خود هیچ شباهتی ندارد.

 

 

بیست سال پیش مانوئل گوتزالو، برای مقابل همسریابی دائم سایت ازدواج صیغه یابی صیغه یابی صیغه یابی بهترین سایت همسریابی سایت صیغه یابی سایت صیغه موقت
http://www.v55.ir ه با روند خالی شدن روستاها از سکنه پروژه‌ای را آغاز کرده است. او با مردان و زنان مجرد و تنهایی که تمایل به آشنایی و احتمالا ازدواج داشتند تماس گرفت و اتوبوسی را سازماندهی کرد.

 

نمایش جنجالی این زنان در اتوبوس برای همسریابی! عکس

 

در ماه‌های گذشته نمایندگان محلی حزب چپ “پودموس” با انتقاد از این “روش همسریابی” حتی برای همسریابی دائم سایت ازدواج صیغه یابی صیغه یابی صیغه یابی بهترین سایت همسریابی سایت صیغه یابی سایت صیغه موقت
http://www.v55.ir ممنوع کردن آن تلاش کردند که بی‌نتیجه ماند.

 

 

اغلب زنانی که با اتوبوس “کاروان زنان” راهی روستاها می‌شوند، بطور متوسط بین ۳۰ تا ۵۵ سال دارند و به دنبال شریک زندگی هستند.

 

 

مانوئل گوتزالو که همراه با همسرش اتوبوس “کاروان زنان” را سازماندهی می‌کند، دلیل “بروز ناگهانی این انتقادات” را نمی‌فهمد و می‌گوید: “در ۲۰ سال گذشته هیچ مشکلی نداشتیم”.

 

نمایش 
<a href=همسریابی دائم سایت ازدواج صیغه یابی صیغه یابی صیغه یابی بهترین سایت همسریابی سایت صیغه یابی سایت صیغه موقت
http://www.v55.ir جنجالی این زنان در اتوبوس برای همسریابی! عکس" title="نمایش جنجالی این زنان در اتوبوس برای همسریابی! عکس" src="http://www.irannaz.com/images/2015/05/Displaying-controversial-women-on-the-bus-for-dating-Picture-irannaz-com-2.jpg" />

 

دیدگاه های متفاوتی درمورد این اقدام ایجاد شده است بطوریکه منتقدان “اتوبوس زنان” را برنامه‌ای برای “عیاشی و خوش‌گذرانی مردان”، “استفاده ابزاری از زنان” و “تجاری کردن بدن زنان” می‌نامند و موافقان نیز به آن “همسریابی و راهی برای م همسریابی دائم سایت ازدواج صیغه یابی صیغه یابی صیغه یابی بهترین سایت همسریابی سایت صیغه یابی سایت صیغه موقت
http://www.v55.ir قابله با خالی شدن روستاها از سکنه” می‌گویند. برخی نیز سئوال می‌کنند: «چرا اتوبوسی برای ارائه مردان وجود ندارد؟» این‌روزها چینن نظرهائی به بحث‌های داغ در اسپانیا دامن زده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۱۶/۳/۱۳۹۵ساعت ۱۴:۰۳ توسط شیدایی شیداییان دسته : نظر(0)

کار سایت‌ های همسریابی در زمینه ازدواج و همسریابی برای جوانان است و شیدایی بدین منظور ساخته شده است

کار سایت‌ های همسریابی هم پایان یافت!

مدیرکل دفتر برنامه‌ ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان از پایان کار مستقل سایت‌ های همسریابی 6 ماه پس از ابلاغ آیین‌ نامه اجرایی ماده ۴۳ برنامه پنجم توسعه خبر داد.
 

ایران ناز: بر اساس تحقیقاتی که در بین برخی جوانان مخاطب سایت های همسریابی انجام داده ام آنها برای انتخاب همسر آینده سراغ این سایت ها نمی روند. با توجه به فرهنگ حاکم در جامعه فردی که برای انتخاب همسر در این سایت ها ثبت نام می کند فردی قابل اطمینان برای ازدواج دائم نیست.

وی با تاکید بر اینکه عنوان درست سایت‌های همسریابی، سایت‌های همسر گزینی است، خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه ماده ۴۳ برنامه پنجم توسعه، وجود سایت‌های همسریابی تنها ۱۰ درصد موضوع ازدواج را شامل می‌شود. امینی فعالیت کنونی سایت‌های همسریابی را کاملا نادرست دانست.

 
وی در ادامه اظهار کرد: با اجرایی شدن قانون و پس از فرصت شش ماهه‌ای که برای ادغام سایت‌های همسریابی با مراکز مشاوره داده می‌شود، سایت‌های همسریابی از آن پس تنها کار اولیه شناسایی را تحت نظارت مراکز مشاوره ازدواج انجام می‌دهند، اطلاعات وارد شده در این سایت‌ها برای همه قابل مشاهده نیست و پس از ثبت‌نام متقاضیان طبق اطلاعات وارد شده، افرادی که شاخص‌های نزدیک به هم دارند به هم معرفی می‌شوند.

 

کافی است نیم نگاهی به خیابان شهر بیاندازید، انواع آگهی های کلاس های مشاوره ازداوج به چشم می خورند. بعد از آنکه ازدواج از امر مقدس تبدیل به معضلی برای جوانان کشورمان شد؛ و مسئولین به دنبال انواع راه های ممکن برای حل این موضوع؛ متاسفانه مشاهده می کنیم تعداد این نوع کلاس های غیراستندارد روز به روز بیشتر شده اند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: مراکز مشاوره پس از اخذ مجوز می‌تواند یا خودش سایت طراحی کند یا یکی از سایت‌های همسریابی را به همکاری دعوت کند و فعالین سایت‌ها در خود مراکز مشاوره که قابل نظارت و رصد باشند، فعالیت می‌کنند. وی افزود: تاکنون طی گفت‌وگوهایی که مراکز مشاوره با سایت‌های همسریابی داشته‌اند، قسمتی از همکاری‌ها انجام شده است.

خانواده ها توجه کنند ارتباط با جنس مخالف یک نیاز است و امر ازدواج یک مسئله مهم برای هر جوان به انتخابهای فرزندان خود احترام بگذارید تا به نظرات شما احترام گذاشته شود . با فرزندان خود دوست باشید و آنها را در انتخابی مناسب راهنمایی کنید ، و در این راهنمایی سلیقه فرزند خود را ملاک قرار دهید به فرزند خود اجازه دهید نظرات خودش را آزادانه مطرح کند و با دلایل منطقی تائید یا مخالفت کنید .

اگرچه برخی از این کلاس ها ازسوی وزارت بهداشت تایید شده، اما مسئله مهم و نگران کننده آموزش های خارج از استاندارد آموزشگاه هایی است که نه تنها دردی از معضل ازدواج دوا نمی کنند، که با راه حل هایشان مشکل مضاعفی شده اند. بسیاری از جزوه هایی که در این کلاس ها ارائه می شود ، نظریات، دیدگاه‌ها و عقایدی متفاوت با فرهنگ و سبک زندگی ایرانی دارند.

اگر بستر ازدواج فراهم شد و جوانی با داشتن موقعیت آن و امنیت آن به دنبال سو استفاده از پیشنهاد ازدواج رفت آنوقت باید سرکوب شود پس به جای بستن و حذف صورت مسئله بهتر است راه حل آنرا دنبال کرد . در نهایت توصیه میشود هر ارتباطی به منظور ازدواج با اطلاع خانواده ها همرا ه باشد تا امنیتی بر رابطه و انتخاب بهتر باشد .

در هر حال آموزش های قبل از ازدواج مسئله ایست مهم و لازم که می تواند در حل بسیاری از مشکلات موجود در امر ازدواج تاثیر به سزایی داشته باشد. اما آموزش های نادرست در این زمینه نیز خطری جدی ست که مشکلات بیشتری را به همراه خواهد داشت و نیاز به توجه خاص جوانان و مسئولین دارد.

رابعه موحد، روانشناس و مشاور خانواده در این باره می‌گوید: در حال حاضر که ازدواج با تحقیق و تفکر صورت می‌گیرد و وضعیت طلاق در کشور به این شکل است، چه برسد به این‌که افراد یکدیگر را از سایت پیدا کنند یا مشاوره‌ها و مشکلات‌شان را از این طریق حل کنند.

هیچ کدام را نمی شود از طریق اینترنت به درستی بررسی کرد اکثر انسانها به صورت غیر حضوری بهتر میتوانند صحبت کنند و حرفهای زیبایی بزنند آنها میتوانند تصویر فردی با شخصیت مسئولیت پذیر با فرهنگ و سایر محسنات را صرفا با نحوه نگارش خود در ذهن فرد مقابل طراحی کنند این تصاویر زیبا برای فرد مقابل وابستگی ایجاد میکند از کجا باید به صحت حرفهای طرف پی برد ؟ وقتی که شما وابسته شدید کار از کار گذشته و فرد مقابل با بهانه جویی میتواند ارتباط را در مسیر دلخواه خود ادامه دهد

سایت‌های همسریابی یکی از مواردی است که متأسفانه در سال‌های اخیر رشد قارچ گونه‌ای داشته است و هر روز تعداد زیادی از جوانان ندانسته و یا از روی کنجکاوی به آنها مراجعه می‌کنند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان در سال 91، 100 سایت همسریابی به صورت غیر مجاز در فضای مجازی مشغول فعالیت بود که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان آمار این سایت‌ها هم اکنون به 300 سایت غیر مجاز رسیده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۱۶/۳/۱۳۹۵ساعت ۱۴:۰۱ توسط شیدایی شیداییان دسته : نظر(0)

کسانی که ثبات هیجانی پایینی دارند معمولاً مضطرب هستند .

روش های شخصیت شناسی نامزد,یک کارشناس ارشد روانشناسی گفت: متاسفانه بسیاری از ما قبل از شروع یک رابطه حتی به اندازه زمانی که می خواهیم یک جفت کفش بخریم نیز سوال نمی کنیمهمسریابی دائم و با این اشتباه ، فرصت کشف بسیاری از ویژگی های شریک آینده زندگی مان را از دست می دهیم.

 

یکی از مهم ترین نکات در دوران نامزدی شناخت کامل طرف مقابل است و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که نامزدمان را چگونه بشناسیم؟

 

بی‌نیاز افزود: «چطور نامزد خود را بشناسمش؟» این سوالی است که خیلی از دختر و پسرها، چه در مرحله انتخاب، همسریابی دائم چه درمرحله نامزدی از مشاور یا روان شناس خود می پرسند.

 

شاید به این سوال باید یک پرسش اساسی تر اضافه کرد:« چه چیزهایی را باید در مورد نامزد خود بدانم؟» معمولاً ما وقتی در مورد ویژگی های اصلی یک نفر حرف می زنیم از کلمه «شخصیت» استفاده می کنیم.

 

وی تصریح کرد: برخلاف آن چه در عامه مطرح است ما آدم «بی شخصیت» نداریم. هر کسی شخصیتی دارد. بزرگ ترین سایت همسریابی اگر می خواهید احتمال موفقیت ازدواج تان بالا برود.

 

باید بدانید که نامزد شما چه شخصیتی دارد و ایا می توانید با این شخصیت زندگی کنید یا نه.همسریابی موقت متاسفانه بسیاری از ما قبل از شروع یک رابطه ، سایت همسریابی موقت حتی به اندازه زمانی که می خواهیم یک جفت کفش بخریم نیز سوال نمی کنیم و با این اشتباه ، فرصت کشف بسیاری از ویژگی های نامزدمان را از دست می دهیم.

 

بی‌نیاز با بیان اینکه شناخت، عاشقانه نیست،گفت: عاشق شدن تجربه‌ای رمانتیک است، اما سوال کردن و مصاحبه با همسر چنین نیست. در واقع خیلی ها فکر می کنند که نامزدی فقط دوره رمانتیک بازی است و نه دوره شناخت.

 

معمولاً کسانی که در این دوره به شدت عاشق هستند و نامزد خود را دربست می پذیرند، بعد از ازدواج به همان شدت عشق‌شان فروکش می کند و فرو می‌ریزد، چون متوجه می‌شوند واقعیت با تصورات عاشقانه انها فرق داشته است.

 

وی تصریح کرد: گاهی اوقات نمی‌خواهیم جواب‌ها را بدانیم، چون ممکن است جواب‌های مناسبی نشنویم. یکی از دلایل رایج سوال نپرسیدن نامزدها از یکدیگر همین است.

 

در واقع آنان وقتی می فهمند نباید این کار را می کردند که با همسرشان زیر یک سقف هستند و همسرشان اصلاً آن چیزی نیست که تصور می کردند.

 

این روانشناس اضافه کرد: ممکن است از این که نامزدمان سوال‌هایی بپرسد هراس داشته باشیم . نکند او هم چیزهایی در مورد من بداند؟ نکند این ویترینی که ساخته‌ام فرو بریزد؟

 

یادتان باشد شما با تمام وجود خودتان زیر یک سقف زندگی خواهی کرد و نه فقط ویترین زیبایی که ساخته اید. پس اجازه بدهید نامزدهمسریابی موقت شما چیزهایی هم در مورد انباری وجود شما بداند.

 

وی با بیان اینکه لازم است برخی ویژگی‌های شخصیت نامزد خود را پیش از ازدواج شناخت،گفت: یکی از این ویژگی‌ها پایداری هیجانی است. ثبات هیجانی شامل ثبات در برخی موارد می‌شود که یکی از آن‌ها اضطراب است.

 

افراد مضطرب رفتار بی قراری دارند و نمی توانند تمرکز کنند و مدام فکرهای منفی مثل «حالا چی می شه» یا «نمی تونم از پسش بربیام» یا «الانه که یه اتفاق بد بیفته» در سرشان تکرار می شود.

 

بی‌نیاز ادامه داد: از لحاظ فیزیولوژیک آدم‌های مضطرب دست‌های عرق کرده ، ضربان قلب بالا و صورت قرمزی دارند. کسانی که از لحاظ شخصیتی مضطرب هستند این صفت را معمولاً در همه موقعیت ها و زمان ها نشان می دهند.

 

وی تصریح کرد: افراد دارای خصومت و خشم بالاتر ثبات هیجانی پایین‌تری دارند. این آدم‌ها کینه ای و به اصطلاح عصبی هستند.

 

این روانشناس گفت: افراد مبتلا به افسردگی دست کم پنج نشانه دارند که شامل غمگینی، تمرکز، کم یا زیاد شدن اشتها، کم یا زیاد شدن وزن، کم یا زیاد شدن خواب، از دست دادن انرژی، دشواری در تصمیم گیری و فکر یا اقدام به خودکشی می‌شود اما روی هم رفته ، بعضی آدم ها از بعضی دیگر غمگین تر هستند.

 

در دوران نامزدی باید توجه داشته باشیدسايت همسريابي که میزان غمگینی چقدر با غمگینی خودتان یکسان است.

 

وی تصریح کرد: بعضی افراد نسبت به خودشان ، درونشان و شخصیت‌شان آگاهی بیشتری دارند. یکی از نشانه‌های ثبات هیجانی خودآگاهی است.

 

بی‌نیاز در ادامه گفت: بعضی افراد تحریک پذیرند، بعضی زودتر به اتفاقات اطراف واکنش نشان می دهند. آنان زودترعصبانی،مضطرب و هیجانی می‌شوند. در دوران نامزدی می توانید دریابید که در این صفت چقدر به نامزدتان شبیه هستید.

 

وی با اشاره به ویژگی‌ برون‌گرایی اظهارکرد: برون گرایی شامل صفات خون‌گرمی،اجتماعی بودن،جرات مندی،هیجان‌طلبی و برخورداری از هیجان‌های مثبت می‌شود. برون گراها خونگرم‌تر از درون‌گراها هستند. زودتر با دیگران صمیمی می‌شوند و با آنان خوش و بش می کنند.

 

این روانشناس اضافه کرد: خیلی افراد فکر می‌کنند که برون گرایی فقط به معنای اجتماعی بودن است اما راحت بودن در جمع فقط جزئی از برون گرایی است علاوه بر آن کسانی که برون‌گرا هستند بیشتر از درون‌گراها حرف خودشان را با جرئت می زنند و عملشان را قاطعانه پیش می برند.

 

بی‌نیاز در پایان مطلب خود گفت: برون‌گراها از درون گراها هیجان‌طلب‌ترهستند. آنان به راحتی به هیجان نمی آیند. برای همین ممکن است دست به کارهای خطرناکی بزنند تا کمی هیجانی شوند. برون‌گراها بیشتر از درون گراها هیجان های مثبت را تجربه می کنند و روی هم رفته شادتر از آدم های درون گرا هستند.

 

سایت همسریابی موقت
http://www.v55.ir/
+ نوشته شده در ۱۲/۹/۱۳۹۴ساعت ۱۰:۵۳ توسط شیدایی شیداییان دسته : نظر(0)

عاشق شدن چشم شما را هم کور کرده؟

,انتخاب همسر و ازدواج گاهی آنقدر با عشق و محبت گره می خورد که شما نمی توانید مرزی میان عشق تان و واقعیت قایل شوید. همسریابی دائم عشق با شور و هیجانی که به زندگی شما می آورد شما را معتاد او می کند. وابسته می شوید و همه چیز را خوب می بینید. اوضاع بد هم که باشد، باز فکر می کنید می توانید آن را تحمل کنید. اما همیشه وضع به یک شکل نمی ماند و هیجانات اولیه که فروکش کرد واقعیت ها بیشتر به چشم می آیند. می گویند آدمی که عاشق می شود، فقط خوبی ها را می بیند و بدی ها به چشمش نمی آید. در نتیجه کور است. آیا شما هم کور شده اید؟ اگر این نشانه ها را دارید همسریابی دائم باید قبل از بله گفتن فکری به حال چشمان بسته تان بکنید! اگر نمی دانید عشق شما را کور کرده یا نه، این مطلب را بخوانید تا بیشتر نسبت به احساستان اطلاعات پیدا کنید. عیب و نقصی نمی بینید ممکن است واقعا صادقانه بخواهید درباره نقاط قوت و ضعف طرف مقابلتان صحبت کنید اما نتوانید. چون هر چیزی که به چشم شما می آید، خوبی و حسن است. بله؛بزرگ ترین سایت همسریابی شما جزو عاشقان کور هستید. آدم عاشق هیچ عیب و نقصی در طرف مقابلش نمی بیند و حتی کم و کاست ها را هم توجیه می کند. مثلا می گوید: فلان چیز که مهم نیست… فلان موضوع قابل چشم پوشی است… زمان بگذر درست می شود و…سایت همسریابی موقت از خودتان بپرسید سه ویژگی مثبت و سه ویژگی منفی او چیست. اگر نتوانید 3ویژگی منفی برای او برشمرید، یعنی چشمانتان کور شده است. می دانم اما… وقتی دیگران درباره مشکلات این ازدواج برایتان صحبت می کنند، می گویید: می دانم اما دوستش دارم… می دانم اما ماجرای ما فرق می کند… می دانم اما من می توانم از پسش بر بیایم… این هم یک نشانه است برای این که عشق چشمان شما را کور کرده است. شما وقتی یک عشق روشن و متعادل دارید که بتوانید منطقی درباره همه مشکلات ازدواج همسریابی موقت فکر کنید و هشدارها را جدی بگیرید. من شبیه تو ام عشق کور باعث می شود کم کم خودتان را عوض کنید و شبیه طرف مقابل شوید. شما یا متوجه این تغییرات نمی شوید یا به خودتان می گویید ایرادی ندارد، من شبیه او می شوم. این تغییر موقتی است و شما فقط برای کم کردن تفاوت ها و تنش های احتمالی زیر بار این تغییرات می روید. عشق کور باعث می شود همسریابی شیدایی از خواسته هایتان و عادت هایتان کنار بکشید و کپی برابر اصل او شوید و به هر ساز طرف مقابلتان برقصید. البته کمی شبیه شدن در عشق طبیعی است اما تغییر دادن خود برای شبیه شدن به طرف مقابل، آن هم به صورت یک طرفه، فقط در اثر وجود یک عشق کور ممکن است. بدون او می میرم اگر به همه تفاوت ها واقفید و یا فکر می کنید با وجود مشکلاتی که در این ازدواج وجود خواهد داشت، نمی توانید از او جدا شوید و زندگی بدون او برایتان مساوی با مرگ است،سايت همسريابي یک وابستگی کور را تجربه می کنید. اگر حاضرید به خاطر او قید همه چیز را بزنید، از خانواده تان، کارتان، آبرویتان و… بگذرید که فقط به او برسید، شما واقعا کور شده اید و قدرت پیش بینی آینده را از دست داده اید. عشق کور شما را آنقدر هیجانی کرده که نمی توانید منطقی فکر کنید. بنابراین باید قدری تامل کنید، کمی فاصله بگیرید و در صورت لزوم با یک مشاور یا فرد آگاه مشورت کنید
سایت همسریابی موقت
http://www.v55.ir/
برچسب‌ها: همسرگزینی,سایت همسریابی,همسریابی,همسریابی شیدایی,شیدایی,سایت همسریابی شیدایی,همسرگزینی شیدایی همسریابی موقت,همسریابی صیغه,همسریابی صیغه ای انلاین,همسریابی صیغه ای,همسریابی موقت در اصفهان,همسریابی موقت در تهران,همسریابی موقت در شیراز,همسریابی موقت در تبریز,سایت همسریابی موقت,ازدواج موقت,سایت صیغه,سایت همسریابی,همسريابي,همسر يابي آنلاين,بهترین همسر,بزرگترین سایت همسریابی,جامعترین سایت همسریابی,همسريابي آنلاين,همسریابی شیدایی,شیدایی,سایت شیدایی,كاملترين جامعه مجازي همسريابي و ازدواج در ايران,جامع ترین بانک اطلاعات همسریابی برای ازدواج دایم,جامعه مجازي,shdj ilsvdhfd,adnhdd,shdj ilsvdhfdl,rj,جامعترین سامانه انتخاب همسر جوانان,همسر آنلاين,همسر جون,سايت همسريابي تهران,ثبتنام در همسریابی,ازدواج آنلاین,سايت همسريابي اصفهان,سايت همسريابي تبريز,سايت همسريابي شيراز,سايت همسريابي بوشهر,جامعه مجازي ايران زندگي,ازدواج در ايران,saite ham sar yabi,dating,free,ازدواج,ازدواج دائم,همسریابی موقت,همسریابی دائم و موقت,ازدواج موقت,ازدواج موقتی,سایت همسریابی موقت,شیدایی,ازدواج تایم,ازدواج تایم دار,ازدواج زمان دار,سایت ازدواج,همسریابی رایگان,جامعترین سامانه انتخاب همسرجوانان,شوهریابی,همسر,زندگی زناشویی,همسریاب,همسرها,ازدواج دائم,همسان گزينی,نيمه گمشده,دختر,پسر,همسریابی ازدواج,بهترين سايت همسر يابي آنلاين,همسريابي,سايت همسريابي رايگان,ازدواج ساعتی,صیغه یابی,صیغه یابی,همسریابی اینترنتی ,
+ نوشته شده در ۱۲/۹/۱۳۹۴ساعت ۱۰:۵۰ توسط شیدایی شیداییان دسته : نظر(0)

دوست دختر نداری؟ مگه می شه!

دوست دختر نداری؟ مگه می شه!

دوست دختر ,جنس مخالف ,دختر و پسر

 

دوست دختر نداری؟ مگه می شه!

جوان شدی و نیازداری بایکی دوست باشی ،نه از این دوستای معمولی ها .بالاخر ه تو هم دل داری بابا...

 

وقتی دوران مدرسه به پایان می رسد و پا به دانشگاه می گذاری ،قند توی دلت آب می شود که دیگر مجبور نیستی سر ساعت 8 ،در مدرسه حاضر شوی و سر ساعت 3 برگردی خانه و اگر یک ربع دیرتر برسی ،مادرت با هزار سال و جواب ، آخر بفهمد که سر راه در پارک محل با دوستانت یک بستنی خورده ای!

 

خلاصه روزهای زیر ذره بین بودنت تمام شده و حالا به عنوان یک جوان ، دانشجو هستی ، سربازی می روی و یا کاری را انتخاب کرده ای. جز دوران سربازی در بقیه ی موقعیت های جدیدت ، یک فرق عمده وجود دارد که از خدا پنهان نیست از بنده ی خدا هم پنهان نباشد ، این تفاوت را بسیار دوست داری!

 

تو دیگر تا چشم کار می کند ، همجنسانت را نمی بینی ؛ حتی اگر در دانشگاهی باشی که کلاس هایش را تفکیک جنسیت کرده اند ، از سلف دانشگاه تا کتابخانه و حیاط که می توانی آزادانه تر در آن قدم بگذاری ، تو را در موقعیت ارتباط با جنس مخالف قرار می دهد.

 

فرض ما بر این است که تا امروز فقط حواست به درس و کتاب بوده و از امروز به بعد هم حواست پیش درس هایت خواهد بود اما بخش کوچکی از آن ، گاهی به سمت قطب منفی جنس مخالف کشیده می شود.

 

البته اینکه در عنفوان جوانی هستی و دوپینگ نکرده ، انرژی ات دنیا را تکان می دهد ، قابل انکار نیست . غریزه ای هم که چند وقتی است ،پررنگ تر شده را هم نمی توان منکر شد اما با تمام این شرایط، چیزی که باید شش دانگ حواست را به آن بدهی ، مهار نیازی است که اگر غافل شوی ،ضربه فنی ات خواهد کرد.

 

هرکاری در این دنیا قواعد خودش را دارد . باید نحوه ی انجامش را آموخت و بی گدار به آب نزد .تا قبل از این ، کنترل محسوس و نامحسوس والدین به تو کمک می کرد تا راحت تر رفتار کنی. هرچند در خیلی از موارد دلت آن جای دیگر بود و خودت جای دیگر اما نتیجه ی آن ، رفتارهای داخل چهارچوبی بود که داشتی .

 

همین اول بگویم که این کشش به جنس مخالف ، طبیعی است و غدد درون ریز بدنت بیکار ننشسته و کار خودشان را خواهند کرد.وقتی صفات ثانویه جنسی پیدا می کنی و به عنوان یک زن یا مرد ، تغییراتی در بدنت رخ می دهد ، یعنی دیر یا زود جنس مخالف برایت معنایی دیگر پیدا خواهد کرد.

 

از طرفی زمینه هم برای اقدام بلامانع در جهت رسیدن به آن مطلوب ِ مهجور ، آماده است. حال چه کنی تا گرفتار نشوی؟

 

در قدم اول بی خیال دوستانی شو که می گویند این روزها هر کسی کسی دارد و یار نو رسی دارد . این روابط نه تفریح است و نه سرگرمی ، صحبت عاطفه و احساس دونفر است و درگیر شدن های روحی که می تواند آسیب جدی برساند. صحبت از ارزش وجودی دختر و پسری است که قرار است خود را تا پیدا کردن نیمه ی گمشده شان پاک نگه دارند.

 

به دوستان و همکلاسی هایی که می گویند : مگه می شه دوست دختر و دوست پسر نداشته باشی؟ بگو : من در این موضوع بی استعدادم .بگذار دلشان خنک شود .

 

زیاد طول نمی کشد که ورق رابطه ی احساسی و هیجانی شان بر می گردد و تبدیل به آه های شبانه و بی تابی های روزانه می شود.مخالفت های خانواده ، بی وفایی یکی از طرفین ، افت تحصیلی ، چند شکست پی در پی ، بی اعتمادی به جنس مخالف ، مشکل در انتخاب همسر،تنوع طلبی و ... .

 

اینها بخشی از مشکلاتی است که دوستانت به تو نخواهند گفت. البته می دانم اگر بخواهی برای هر کدام، توجیهی خواهی داشت اما کمی صبر کن و مقاله که به پایان رسید ، نظرت را برای ما بنویس.

 

پیشنهاد ما این است که همه ی حرفهای قدیمی ها اشتباه نبوده و یکی از حرف های درستشان تشبیه دختر و پسر به آتش و پنبه است. حتی اگر همکلاسی ِ جنس مخالف داری و یا در محل کار ، زیر یک سقف و در یک اطاق با جنس مخالفی کار می کنی ، به محدوده ی خطر نزدیک هم نشو. این موضوع مثل اعتیاد است. پیشگیری بهتر از درمان جواب خواهد داد.

 

کنترل چشم ها و دلت را به دست بگیر. دیگر بزرگ شده ای و اولین نشانه ی مرد شدن ، پشت لب سبز شدن نیست ! اولین نشانه ی زن شدن هم چیزهایی نیست که فکر می کنی. بلکه اولین نشانه ی یک بزرگ سال ،قدرت کنترل هیجانات و غرایزش می باشد .

 

خودت را به هرچه بادا باد نسپار ، در برابر وسوسه ها مقاوم عمل کن. مثل یک ساختمان ضد زلزله، چو بید بر سر ایمان خویش نلرز.فرمول آن راحت است ؛ دل به دست ِ کمان ابرویی کافر کیش نده تا با آرامش زندگی کنی.

 

البته داشتن رویاهای عاشقانه ، جزیی از روحیات یک جوان است اما باور کن ازدواج با این فانتزی ها فرق می کند و باید برای انتخابی صحیح ، بجای عاشق شدن در یک نگاه و در یک کلاس ، طبق معیارهای واقع بینانه عمل کنی.

 

نقش ایمان واقعی را جدی بگیر. کسی که خدا را در تمام لحظات زندگی اش می بیند ، باور می کند مانیتورینگ قلبی ،حرفی، چشمی، پیامکی، اینترنتی و..... می شود. در این شرایط دوری از گناه آسان تر است.

 

بجای ناله های عاشقانه بهتر است خودت را آماده کنی تا زودتر برای ازدواج آستین ها را بالا بزنی. درس، سربازی، پیدا کردن ِ کار مناسب و ... .

 

خیلی کارها هست که باید انجام دهی پس وقتت را به روابط بی سرانجام با کسی که نمی دانی چقدر در زندگی ات جدی می شود یا نمی شود ، صرف نکن.

 

صبر کن تا گوهر شناس قابلی پیدا شود و آنوقت تحت نظارت خانواده ها و پس از مشورت با افرادی که دوتا پیراهن بیشتر پاره کرده اند ، برای ازدواج پا پیش بگذار و اگر لازم شد چند باری رفت و آمد و گفتگو کن .درست است که احتمال دارد با افراد زیادی برای ازدواج حرف بزنی و به نتیجه نرسی اما این حرف زدن ها کجا و آن کافی شاپ نشینی ها کجا !!! میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است.

 

جنس مخالف ،لولو نیست اما اگر ندانی با آن چگونه برخورد کنی بدتر از برق 220 ولت عمل می کند.

+ نوشته شده در ۱۶/۸/۱۳۹۴ساعت ۱۲:۰۶ توسط شیدایی شیداییان دسته : نظر(0)

چرا دختران و پسران دوست می‌شوند؟

چرا دختران و پسران دوست می‌شوند؟

دوست دختر,دوست پسر,دختران و پسران

 

در جامعه امروز، تعامل زن و مرد اجتناب ناپذیر است. دختران در محیط های کاری و تحصیلی حضور پررنگ تری دارند و همین مساله می تواند زمینه ساز تعامل های نزدیک تر شود. اما به طور کلی باید دانست که هر ارتباطی، دوستی دختر و پسر نیست.

 

دوستی دختر و پسر یعنی «ارتباطی که بین دو جنس مخالف وجود دارد و در این ارتباط محبت، صمیمیت، عشق و علاقه قلبی ویژه وجود دارد.» در کل، می‌توان گفت که دوستی دختر و پسر آن رابطه‏ای است که صمیمانه و گرم و عمدتاً پنهانی باشد و از طریق دیدارهای مخفیانه، ارتباط تلفنی و..‌. ایجاد ‏شود. در واقع وقتی احساس کردید در رابطه شما با جنس مخالف، چیزی وجود دارد که دوست دارید آن را از اطرافیان پنهان کنید، چه حس تان به طرف مقابل باشد، چه دیدارهایتان و چه جملاتی که بین شما رد و بدل می شود، بدانید که وارد یک رابطه دوستی شده اید.

 

مشکلات مالی و شرایط سخت ازدواج در جامعه ما، عوامل مهمی هستند که باعث فرار‌ پسران از ازدواج شده است. بسیاری از جوانان در این زمانه ترجیح می‌دهند خوش باشند. ازاین‌رو، به ازدواج با نگاه منفی می‌نگرند اما از آنجا که زن و مرد هر دو به هم نیازمندند و رفع نیازهای عاطفی و احسا‌سی آنها در حال حاضر از طریق ازدواج به سختی امکان‌پذیر است، متأسفانه شاهد گسترش ارتباطات از نوع ناسالم هستیم.

 

وعده ازدواج

یكی از بھانه ھای ارتباط بین پسران و دختران جوان، وعده ازدواج از طرف پسر است كه معمولا با این وعده ھا، پسران با دختران ارتباط برقرار می كنند. دختر و پسر با طرح مسئله ازدواج با یكدیگر رفاقت كرده و سعی می كنند نیازھای عاطفی ھمدیگر را برآورده كنند. حقیقت امر این است كه این وعده ھا در حد خیال باقی مانده و جامه عمل نمی پوشند؛ زیرا خانواده چنین افرادی را در حد لازم پخته و شایسته برای ازدواج نمی یابند. طرح مسئله ازدواج اگر از سوی پسر ھم مطرح شود، با مخالفت خانواده اش روبه رو می شود و حتی اگر پسر به خواستگاری دختر نیز برود، خانواده دختر چنین ازدواجی را نمی پسندند.

 

بنابراین، وجود فكر ازدواج در بین دختران و پسران تنھا نوعی سازوكار دفاعی برای ایجاد رضایت خاطر و رھایی از اضطراب است.ا ضطرابی كه در اثر عمل خلاف قواعد و ھنجارھای خانواده و جامعه به وجود می آید. بھترین روش ایجاد ارتباط، عمل در پرتو اصول دینی است؛ كه خانواده پسر از خانواده دختر خواستگاری كند و تحت نظارت والدین تحقیقات ادامه یابند و از خصوصیات ھمدیگر مطلع شوند.

 

انگیزه جنسی

از انگیزه ھای دیگر ارتباط دختر و پسر جوان بھره بری جنسی است. این پدیده در میان اقشاری از جامعه كه از لحاظ رشد فكری و فرھنگی در انحطاط شدیدی به سر می برند، بیشتر دیده می شود. این افراد برای ارضای غرایز جنسی خود، ھمه ارزش ھای خانوادگی و فردی خود را قربانی می كنند و دست به رفتاری می زنند كه برای اغلب افراد جامعھ، بسیار پست تلقی می شود. چنانچه این ارتباط ھای ناپسند منجر به رابطه جنسی بین دختر و پسر شوند، مشكلات زیادی برای دختر كه قربانی اصلی این رابطه است به وجود می آید. درگیری ذھنی درباره اینكه مبادا این ارتباط در آینده برای او مشكل ساز باشد، تعادل روانی اش را به نحو چشم گیری برھم می زند و فشار روانی زیادی بر او تحمیل می كند. چنین دخترانی برای ازدواج با مشكل مواجه می شوند و حاضر به ازدواج نیستند و اگر زمانی با فشار خانواده تن به ازدواج دھند، ھمیشه نگران افشای رابطه گذشته خود ھستند و از اینكه ھمسرشان از رابطه مخفی آنھا در گذشته آگاه شود رنج می برند.

 

توھم قدرت و جاذبه

یكی دیگر از انگیزه ھای دوستی با جنس مخالف این است كه پسران داشتن دوست دختر را یك قدرت اجتماعی برای خود تصور می كنند و دختران نیز داشتن دوست پسر را یك جاذبه فردی و اجتماعی برای خود به حساب می آورند. اما طولی نمی كشد كه متوجه می شوند این قدرت نمایی و جاذبه ارائه شده، به قیمت ازدست دادن بسیاری از جاذبه ھا و قدرت ھای اجتماعی و شخصیتی دیگر تمام شده است. در نتیجھ، دوستی ھا به پایان می رسند و حسرت از بین رفتن شرافت و ارزشمندی خویش، دنیایی از تعارض را در درون دختر و پسر باقی می گذارد.

 

پناه جویی به یكدیگر

دختران و پسران جوانی كه در خانواده مورد بی محبتی قرار می گیرند و از وضعیت روانی و اجتماعی خویش ناراضی ھستند و خود را سرگردان و آشفته می یابند، از طریق برقراری روابط پنھانی با جنس مخالف، درصدد كسب اطمینان خاطر و رضایتمندی بیشتر و ھمچنین در جست و جوی پناه گاھی برای جبران كمبودھای محبتی خود ھستند. اما اطمینان خاطری كه دختران و پسران از طریق برقراری دوستی به دنبالش ھستند ھیچ گاه حاصل نمی شود؛ زیرا این روابط پنھانی و به دور از چشم خانواده صورت می گیرد. به ھمین دلیل، دختر و پسر باید وقت و توان زیادی صرف كنند تا بتوانند زمینه این رابطه را فراھم كنند و تحمل ترس و اضطراب مستمری كه دو طرف باید تحمل كنند تا این روابط از چشم آشنایان پنھان بماند، رضایتمندی و آرامشی را كه به دنبال آن ھستند، خنثی می كند.

 

در برخی از جوانان علاوه بر کمبود محبت، کمبود اقتصادی ھم وجود دارد. البته این مسئله بیشتر در افرادی که خانواده آنھا به لحاظ مالی در سطح پایینی بوده است و قصدشان برای برقراری ارتباط با جنس مخالف، تأمین مالی و عاطفی توسط طرف مقابل است. آنھا برای رسیدن به ھدفشان اغلب با افرادی دوست می شوند که از نظر مالی بالاتر از خودشان ھستند و این دوستی، علاقه و ازدواج را بھانه ای برای رابطه شان معرفی می کنند.

 

روابط آسیب زا

ارتباط و مواجھه پسران و دختران، امری اجتناب ناپذیر است. ھنگامی كه از روابط دختران و پسران به عنوان معضل اجتماعی و آسیب زا یاد می شود، منظور روابط پنھانی، غیرعادی و ناپخته ای است كه به دور از ھرگونه شناخت كافی بوده و به صورت ھیجانی، تخیلات و رۆیاھای غیرواقعی صورت می گیرد. دختران و پسرانی كه به منظور جلب توجه جنس مخالف و با ھدف دوست یابی از بین آنان، افرادی مانند خود را می یابند و روابط نامتعادلی برقرار می كنند، معمولا با احساس سرخوردگی و بیھودگی و نیز احساس بیزاری از خود به خانه باز می گردند.

 

غریزه جنسی غریزه ای نیرومند است که ھرچه بیشتر اطاعت شود، سركش تر می شود؛ ھمچون آتشی كه ھرچه بیشتر به آن خوراك بدھند، شعله ورتر می شود.

 

نظر اسلام چیست؟

رابطه دوستى بین دختر و پسراین نوع رابطه از نظر اسلام حرام است و قرآن دوستى بین دختر و پسر و این‌گونه روابط را نهى کرده است، زیرا عفت عمومى جامعه با این نوع روابط آسیب جدى می‌بیند و پایه‌هاى ازدواج و خانواده سست می‌شود و صدها مفسده اخلاقى براى دختر، پسر و جامعه به‌وجود می‌آید.

 

با توجه به شرایط خاص دوران جوانى و طولانى ‌بودن دوران تجرد برخی از افراد و خطرات جدى تمایلات آشکار و پنهان غرایز نفسانى، لازم است پسران و دختران، روابط خود را از نظر کمّى و کیفى تحت کنترل قرار دهند و در سطح ضرورت حفظ کنند.

 

بنابراین، توصیه ما این است که به نکات زیر توجه کرده و حتماً به آنها عمل کنید:

 

1- اگر ضرورتى نیست، از ایجاد رابطه با نامحرم پرهیز شود و دختران در مقابل افراد نامحرم به‌جای رفتارى صمیمانه، رفتارى متکبرانه داشته باشند. در احکام شرعى آمده است که در غیر ضرورت، مکروه است که مرد با زن هم ‌صحبت شود، مخصوصاً زن و مرد جوان. علت این است که چه‌ بسا همین هم‌ صحبت ‌شدن‌ها غرایز جنسى افراد را تحریک و یک الفت و محبت شهوانى بین مرد و زن ایجاد کند و نقطه آغازى براى غوطه‌ورشدن در انحراف و فساد شود. به ‌هر حال، انسان باید دقیقاً درون خود را بکاود و باطنش را عمیقاً مطالعه کند تا بفهمد که صحبت‌ کردن با افراد نامحرم، چه ضرورتى براى او دارد.

 

2- در صورت ناچارى و ضرورت روابط با نامحرم، تا آنجا که به شکستن حریم احکام الهى منجر نشود، اشکالى ندارد. بنابراین، گفت‌وگو و نگاه‌هاى متعارف و بدون قصد لذت و ریبه اشکالى ندارد. اما لازم است که ارتباط در کلاس‌ها، به‌گونه‌اى باشد که کمترین اختلاط پدید آید و در معاشرت و گفت‌وگو، هنجارهاى شرعى زیر رعایت شود:

 

از گفت‌وگوهاى تحریک‌کننده پرهیز شود؛

از نگاه‌هاى آلوده و شهوانى خوددارى شود؛

حجاب شرعى رعایت شود؛

قصد تلذذ و ریبه در کار نباشد؛

دو نفر نامحرم در محیط بسته تنها نباشند.

+ نوشته شده در ۱۶/۸/۱۳۹۴ساعت ۱۲:۰۲ توسط شیدایی شیداییان دسته : نظر(0)

پرسشنامه مشاوره قبل از ازدواج

پرسشنامه مشاوره قبل از ازدواج

قبل از ازدواج,مشاوره قبل از ازدواج

 

پرسشنامه مشاوره قبل از ازدواج

این پرسشنامه با سۆالاتی آسان ام کلیدی و مهم طراحی شده است که زوجین با پاسخ دادن به آنهابه صورت فردی سپس بحث با یکدیگر در این باره می توانند به شناخت بهتری از یکدیگر در این 8 زمینه ی کلیدی دست یابند.

 

این پرسشنامه به زوجین کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف ارتباط خود را ارزیابی کنند. این پرسش ها به شکل تمرینی برای خود – ارزشیابی است که زوجین در مرحله ی آمادگی برای ازدواج می توانند آن را تکمیل کنند حتی زوجینی که ازدواج کرده اند نیز می توانند به آن پاسخ دهند.

 

هدف این پرسشنامه این است که بتواند تفکر را در زوج ها برانگیزاند و مباحثی را مطرح کند که تعهد آن ها را به عشق ورزیدن و گرامی داشتن یکدیگر در دوران های مختلف و فراز و نشیب های زندگی شان افزایش دهد.

 

زمینه های ازدواج موفق

تجارب نشان داده است که زمینه های زیر برای یک رابطه ی ازدواج موفقیت آمیز مهم و ضروری است:

 

1- ارتباط

رابطه کارآمد و مناسب یکی از بهترین عوامل ازدواج موفق است. اگر زوج ها بتوانند به گونه ای صادقانه احساسات خود را بیان کنند شانس شان برای یک ازدواج شاد و موفق افزایش می یابد.

 

سۆالاتی که زوجین در این زمینه می توانند پاسخ دهند شامل موارد زیراست:

 

- آیا هر دو نفر شما درباره اهمیت برقراری ارتباط خوب و مناسب توافق دارید؟

- آیا شما دو نفر از چگونگی برقراری ارتباط با یکد یگر راضی هستید؟

- آیا شما وقت و زمان کافی برای برقراری ارتباط داشته اید؟ (حداقل 6 ماه نامزدی)

- هر یک از شما شخصیت دیگری را چگونه توصیف می کنید؟

- آیا وقتی درباره چیزی که در ذهنتان می گذرد با شریک زندگیتان صحبت می کنید مطلب را می فهمد؟

- آیا شما درباره ی اینکه از او بپرسید خواسته هایش چیست احساس راحتی می کنید؟

- آیا شما دو نفر از سطح هوشی یکسان برخوردار هستید؟

- آیا علایق مشترک دارید؟

- آیا نظام ارزشی و اعتقادی شما مشترک است؟

- اگر شما ناامید یا افسرده باشید آیا شریک زندگی آینده شما حمایت و دلگرمی برای شما ایجاد می کند؟

- آیا از شیوه تصمیم گیری و ارتباطتان راضی هستید؟

- آیا با یکدیگر به تفریح و بازی می پردازید؟

- سرگرمیهای شما دو نفر چیست؟

- آیا به یکدیگر افتخار می کنید؟

- به نظر شما وظایف و مسئولیت های یک زن و یک شوهر چیست؟

- آیا شما روحیه ی مبارزه طلبی دارید یا اهل گذشت هستید؟

 

2- حل تعارض ها و کشمکش ها

مسائل زناشویی عموما وقتی پیچیده می شود که زوجین با به کارگیری روش های غلط و مخرب سعی در حل آنها داشته باشند مثلا فریاد بزنید، تهدید کنید، قهر کنید و .....

 

توانایی گفتگو و حل کشمکش ها از طریق مذاکره ی سازنده مشخصه احترام متقابل است هنری است که باید کسب شود.

 

- آیا شما عموما از نتیجه ی عدم توافق هایی که با یکدیگر دارید ناراضی هستید؟

- آیا شریک زندگی شما وقتی از دست شما عصبانی است آن را نشان می دهد؟

- وقتی شما از او عصبانی هستید به او می گویید؟

- آیا هردو شما دونفر می توانید عصبانیت خود را کنترل کنید؟

- آیا اشتباهات گذشته ی یکدیگر را دوباره مطرح می کنید؟

- آیا در حضور دیگران از یکدیگر انتقاد می کنید؟

- آیا در صورت وجود مسائلی که ازدواجتان را تهدید می کند به خدمات مشاوره ای روی خواهید آورد؟

 

3- مسائل مالی

در بسیاری از زوجین مسائل مالی آغازگر تعارضات زناشویی است. تعارضات می تواند از چگونگی کنترل در آمد زوج ها ناشی شود به منظور اجتناب از مسائل مالی جدی، زوجین تشویق می شوند که بودجه ای را بپذیرند که توافق دوطرفه آنها را در زمینه اولویت هایشان منعکس کند.

 

- موقعیت اقتصادی شما چگونه است؟

- آیا می دانید درآمد شریک زندگی تان چقدر است؟

- دیدگاه های شما درباره مسائل مالی چیست؟

- آیا به شریک زندگی تان در زمینه های مالی اعتماد دارید؟

- آیا هر دو نفر شاغل هستید؟ آیا در یان باره به توافق رسیده اید؟

- آیا حساب بانکی مشترک دارید؟

- درباره هزینه ها و درآمدهایتان با یکدیگر صحبت می کنید؟

 

4- روابط جنسی

عشق می تواند به گونه ای بسیار زیبا و رضایت بخش از طریق رابطه ی جنسی شما ابراز شود. در عین حال که زوجین می توانند حس عمیق صمیمیت را از تجلی جسمانی عشق شان تجربه کنند، گاه روابط جنسی می تواند منشأ ناکامی و اضطراب نیز باشد مبادله ی صادقانه ی احساسات فردی درباره روابط جنسی می تواند احساس و ادراک زوجین را از این خصوصی ترین و صمیمانه ترین فعالیت انسانی افزایش دهد.

 

- آیا روابط جنسی شما کنترل شده است؟

- آیا شما از شیوه و میزان ابراز عواطف شریک زندگی خود راضی هستید؟

- آیا شما درباره مسائل و روابط جنسی به راحتی می توانید با یکدیگر صحبت کنید؟

- آیا درباره توانایی شریک زندگیتان در مورد وفاداری به زندگی زناشویی اطمینان دارید؟

- آیا معتقدید که احساسات عاشقانه شما به یکدیگر از جذابیت جنسی شما به یکدیگر مهمتر است؟

- آیا از شیوه های برقراری ارتباط همسرتان با جنس مخالف – مثلا در یک مهمانی – راضی هستید؟

- آیا به رابطه جنسی به چشم چیزی لذت بخش می نگرید یا رابطه ای که باید آن را تحمل کرد؟

- آیا خواهان داشتن فرزند هستند؟ در این باره با یکدیگر حرف زده اید؟

 

5- کودکان

تعداد و زمان بچه دار شدن مسئله ای مهم درازدواج است زوجین لازم است درباره احساساتشان و عقایدشان در این باره صحبت کنند و درباره مسئولیت ها و برنامه های پس از بچه دار شدن به گفتگو بپردازند.

 

- آیا درباره تعداد فرزندان در آینده با یکدیگر صحبت کرده اید؟

- آیا درباره ی زمان بچه دار شدن به توافق رسیده اید؟

- چگونه فرزندان خود را تربیت خواهید کرد؟

- چه نظام ارزشی و اعتقادی را در تربیت بچه به کار خواهید برد؟

- برای ایجاد انضباط چه خواهید کرد؟ تنبیه و تشویق ها را برنامه ریزی کرده اید؟

- آیا درباره مباحث فرزند دار شدن دیدگاه های مشابهی دارید – مثلا سقط جنین، فرزند خواندگی، و....

 

6- مذهب

دیدگاه فردی و مشترک مذهبی می تواند تأثیر اساسی در ازدواج داشته باشد.مطالعات نشان داده است که انجام اعمال مذهبی مشترک در میزان رضایت مندی بیشتر از زندگی زناشویی و کاهش احتمال طلاق نقش مهمی دارد ایمان زوج ها نه تنها برزندگی آنها اثر می گذارد بلکه برزندگی فرزندان و اطرافیانشان نیز مۆثر است.

 

- آیا هر دو یک مذهب دارید؟

- آیا شما به یکدیگر در نزدیک شدن به خدا کمک می کنید؟ چگونه؟

- آیا برای انجام مراسم مذهبی با یکدیگر برنامه ریزی می کنید؟

- دیدگاه شما نسبت به ازدواج و طلاق چیست؟

- آیا می توانید سه هدف از ازدواج کردن را نام ببرید؟

- احساس شما نسبت به یک ازدواج موفق چیست؟

- آیا درباره تربیت مذهبی کودکانتان با یکدیگر توافق دارید؟

- آیا در نگرش شریک زندگی تان نسبت به باورها و مناسک مذهبی راضی هستید؟

- آیا شما یکدیگر را با یک عشق از منظر الهی دوست دارید؟

 

ما ضمن اینکه برعواطف مثبت در طی دوران نامزدی تأکید می کنیم در عین حال مسائل عاطفی می تواند یک منطقه حساس و مین گذاری شده باشد! این فرصت را به یکدیگر بدهیم تا به کمک هم از پیچیدگی عواطف زنانه و مردانه عبور کنید.

 

7- خانواده و دوستان

رابطه شما با خانواده و دوستان پس از ازدواج تا چه حدی تغییر می کند؟ باید دانست که در حالیکه زن و شوهر باید بهترین دوستان هم باشند در عین حال هر کدام به داشتن دوستان خوب و اعضای خانواده شان برای حمایت شدن در سراسر زندگی مشترک نیاز دارند.

 

- آیا خانواده های یکدیگر را تأیید می کنید؟ آیا آنها رابطه ی شما را تحکیم می کنند؟

- آیا می توانید خانواده های یکدیگر را بپذیرید و آنها را درک کنید؟

- چگونه باخانواده های یکدیگر رابطه برقرار خواهید کرد؟

- آیا از میزان ارتباط خانواده ی همسرتان در رابطه مشترکتان راضی هستید؟

- آیا دوستان مشترک دارید؟

- نحوه ی ارتباط با دوستانتان چگونه است؟ چقدر؟

- آیا شما روابط حل نشده و پیچیده ای در گذشته داشته اید؟

 

8- مسائل عاطفی

ما ضمن اینکه برعواطف مثبت در طی دوران نامزدی تأکید می کنیم در عین حال مسائل عاطفی می تواند یک منطقه حساس و مین گذاری شده باشد! این فرصت را به یکدیگر بدهیم تا به کمک هم از پیچیدگی عواطف زنانه و مردانه عبور کنید.

 

- خلق و خوی شما چگونه است و فکر می کنید چطور این خلق وخو روی ازدواجتان تأثیر خواهد گذاشت؟

- آیا شما حالیت های عاطفی و مسائلی دارید که لازم است همسرتان آنها را بداند؟ (مثلا از موردی خاص عصبی می شوید)

- چقدر در روابط منعطف هستید؟

- آیا به لحاظ عاطفی به یکدیگر کمک می کنید و از هم حمایت می کنید؟

- اگر روزی عاشق شوید چگونه متوجه خواهید شد که این احساس زودگذر نیست؟

- روابط شما با والدینتان چطور است؟

+ نوشته شده در ۱۶/۸/۱۳۹۴ساعت ۱۲:۰۰ توسط شیدایی شیداییان دسته : نظر(0)

در محیط کار عاشق شویم یا نه؟

در محیط کار عاشق شویم یا نه؟

دوستی‌های درون محیط‌ کار

 

در بیشتر مواقع خودتان را در وضعیت بدی در شرکت قرار خواهید داد که مطمئناً دوست نخواهید داشت. احتمالاً مورد حسادت دیگران قرار می‌گیرید و همچنین باید تحمل شنیدن شایعات و غیبت‌هایی که هیچ پایه و اساسی ندارند را داشته باشید.

شما بیشتر وقت زمان بیداری‌تان را در کنار کسانی می‌گذرانید که با آنها کار می‌کنید، به همین دلیل درگیر شدن در زندگی همدیگر غیرقابل اجتناب است.

طبیعی است که دوستی‌هایی بین شما ایجاد شود و در برخی موارد حتی عشق و عاشقی رخ دهد. سوال این است که چه زمان ایجاد ارتباطی عمیق‌تر با یکی از همکارانتان قابل قبول است؟ وقتی به زندگی همکارانتان نزدیک‌تر می‌شوید، احتیاطات بیشتری را باید پیش بگیرید. باید همیشه به خاطر داشته باشید که تا زمانیکه در آن محیط کار می‌کنید باید این آدمها را ببینید و به همین علت باید با احتیاط پیش بروید.

در مورد دوستی‌های درون محیط‌ کار، مراقب کسی که به او اعتماد می‌کنید باشید. وارد کردن دوستان کاری به زندگی خصوصی‌تان کاری پرخطر است که مرز بسیار ظریفی دارد. یادتان باشد که برای کار کردن در آن محیط هستید و دخالت در زندگی خصوصی همدیگر وضعیت کار را برایتان دشوار می‌کند. قبل از اینکه داستان زندگیتان را برای همکارانتان تعریف کنید، مطمئن شوید که نیت آنها برای شما خیر است. آرام آرام در ارتباطاتتان پیش روید و مراقب باشید اطلاعاتی که برای استخدامتان در آن شرکت اهمیت دارد را با افراد نامناسب درمیان نگذارید.

 

وقتی دوستی‌ها عمیق‌تر می‌شوند چه اتفاقی می‌افتد؟

شما هر روز همدیگر را می‌بینید و هیجان اولیه خیلی زود از بین می‌رود. قبل از اینکه از روی احساس رفتار کنید، موقعیت را ارزیابی کرده و تصمیم بگیرید که این عشق ارزش عواقب آن را دارد. اول اینکه، ضروری است از مقررات و قوانین مربوط به روابط میان‌فردی در شرکت مطلع شوید. بسیاری از شرکت‌ها قوانین سفت و سختی درمورد روابط عاشقانه بین پرسنل خود دارند زیرا تصور می‌کنند این روابط بر بازده شرکت اثر منفی دارد. اگر احساس می‌کنید قوانین شرکت را زیر پا گذاشته‌اید، پیشنهاد ما این است که در موقع مناسب نزد رئیستان بروید و او را از این مسئله باخبر کنید. صداقت همیشه بهترین سیاست است.

 

از ابراز احساسات در ملاء‌عام خودداری کنید

این نوع رفتار مشکل‌ساز خواهد بود. نشان ندادن چنین رفتارهایی باعث می‌شود شکست رابطه، عواقب منفی بر کار شما نداشته باشد.

 

اهداف طولانی‌مدت خود با شرکت را ارزیابی کنید

تا زمانیکه در آن شرکت جا نیفتاده‌اید و شخصیتتان را ثابت نکرده‌اید، با کسی رابطه نزدیک ایجاد نکنید. سعی کنید همیشه مرزی مشخص بین کار و زندگی‌ شخصی‌تان داشته باشید.

 

چرا عاقلانه است که با رئیستان وارد رابطه عاشقانه نشوید

یکی از بدترین کارهایی که می‌توانید در محل‌ کارتان انجام دهید این است که با رئیستان ارتباط نزدیک و عاشقانه پیدا کنید. با اینکه زمان‌هایی هست که این روابط خوب نتیجه می‌دهند اما در اکثر مواقع فاجعه‌آمیز به پایان می‌رسند. بنابراین چرا عاقلانه است که با رئیستان رابطه عاشقانه پیدا نکنید؟ این دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم.

 

1 - ممکن است رئیستان را در موقعیت بدی قرار دهید

رئیستان حتماً باید به شخصی دیگر پاسخگو باشد و اگر آن یک نفر شایعاتی درمورد ارتباط شما شنیده باشد، ممکن است رئیستان بخاطر قوانین شرکت در معرض برکناری قرار گیرد. حتی اگر اخراج نشده یا برکنار نشود، باز هم برایشان بد خواهد بود و ارزش حرفه‌ای آنها را پایین خواهد آورد.

 

2 - ممکن است خودتان را در موقعیت بدی قرار دهید

در بیشتر مواقع خودتان را در وضعیت بدی در شرکت قرار خواهید داد که مطمئناً دوست نخواهید داشت. احتمالاً مورد حسادت دیگران قرار می‌گیرید و همچنین باید تحمل شنیدن شایعات و غیبت‌هایی که هیچ پایه و اساسی ندارند را داشته باشید. اگر باوجود همه این مسائل تصمیم می‌گیرید که پیش بروید، باید برای دفاع از رابطه‌تان همیشه آماده باشید.

 

3 - رئیستان به طرفداری از شما متهم خواهد شد

اگر قرار باشد یک پروژه خاص به شما داده شود یا ترفیع بگیرید یا حقوقتان افزایش یابد، ممکن اتس رئیستان به جانبداری کردن از شما متهم شود، حتی اگر واقعیت نداشته باشد. حتی ممکن است منجر به شکایت رسمی شود که شما و رئیس را فقط بخاطر ارتباط عاشقانه‌تان در وضعیت بدی قرار خواهد داد.

 

4 - اگر قرار باشد دعوا داشته باشید

این آتش غیبت‌های درون شرکت را تندتر خواهد کرد. اگر با هم کنار نیایید، کار کردن با همدیگر خیلی سخت خواهد شد. خودتان را آماده کنید که همه اجازه نظر دادن درمورد زندگی عشقی شما را به خود بدهند.

 

5 - اگر قرار باشد رابطه را تمام کنید

اگر این اتفاق بیفتد، از هر اتفاقی بدتر خواهد بود. کنار هم ماندن برای کار برایتان غیرقابل‌تحمل خواهد شد.

 

با در نظر داشتن همه اینها، می‌توانید ببینید که برقرار نکردن رابطه عاشقانه با رئیستان بهترین کار خواهد بود، اگر هر دوی شما مجذوب هم شده‌اید و دوست دارید واقعاً یک رابطه را با هم شروع کنید، بهتر است یکی از شما اول یک کار دیگر برای خود پیدا کند. اگر امکان این وجود نداشت، تنها کار دیگری که می‌توانید انجام دهید این است که ارتباطتان را از همه مخفی کنید و امیدوار باشید که هیچ کس از این رابطه بویی نبرد.

+ نوشته شده در ۱۶/۸/۱۳۹۴ساعت ۱۱:۵۹ توسط شیدایی شیداییان دسته : نظر(0)

لینک های مفید و جذاب

+ نوشته شده در ۱۶/۸/۱۳۹۴ساعت ۱۱:۵۶ توسط شیدایی شیداییان دسته : نظر(0)